L

Kontakt oss

renate@prohelse.no

+47 415 07 835

Bruk kontaktskjema >

w

FEELGOOD

enkel og nyttig styring

27.12.201916:53 Renate

VEIEN TIL ET MENIGSFYLT LIV

Det vil vi også, som passer oss.

  • Naturlig urter er komplementær alternativ og integrerende ernæring.
  • Akupunktur
  • Psykodrama, handlingsorientert tilnærming etablert over hele verden som en metode for gruppe- og individuell rådgivning.
  • Velvære Tuina-massaje er forebygging, mot negativt stress og reguleringen av hele kroppens funksjonelle system, for å forene sjel og kropp.

Ikke penger alene, men meningsfullhet og følelse er avgjørende faktorer for tilfredshet.

Flere og flere selskaper (og enkeltpersoner )har Feelgood-ledere som bør sikre en god atmosfære og en god arbeids stemning. For meg er det helt klart: En fornøyd medarbeider er den beste ansatte. Fra et entreprenørmessig synspunkt betyr dette at toppmotiverte mennesker også er nøkkelen til bedriftens suksess.

Så mitt fokus er på mennesker og innover. Jeg jobber aktivt med kultur, arbeids-stemning og vi-følelse.

Jeg prøver å ta vare på helsen.

Så jobben dekker et veldig bredt spekter - fra akupunktur, tuina-massasje, kosthold som påvirker menneskers fysiske, mentale, fysiologiske og sosiale velvære, psykodrama- vi følelse , til management konsulent, det er noe av alt der.

Når:Fra Januar 2020

Hvor:Hemnesvegen 435, 8642 Finneidfjord

Tid: Etter avtale

Hvis du har et ønske, kan du fylle ut kontaktopplegget

FEELGOOD