FEELGOOD

Et verdivalg
Ordet ”livskvalitet” er flertydig, derfor må vi definere og presisere for å komme frem til et fruktbart begrep.

27.12.201915:18 Renate

Livskvalitet er psykisk, fysisk og mental velvære.

Dette betyr at livskvalitet er definert som noe som er et gode i seg selv.

Velvære er en tilstand av tilfredshet karakterisert av mental og fysisk helse, lykke og velstand.

Velvære har altså å gjøre med enkeltpersoners velvære, det vil si følelsen eller opplevelsen av å ha det godt, av å ha en grunnstemning av glede.

Kan man måle velvære?

Det dreier seg om opplevelser, vurderinger eller følelser, det vil si intrapsykiske tilstander som ikke er direkte observerbare.

Det som rapporteres, kan være beskrivelser av opplevelser, f.eks. hans eller hennes tilfredshet eller glede, eller det kan være personens atferd, f.eks. søvnvaner eller bruk av beroligende medisin.

Valg av metode

Valg av metode avhenger av problemstilling.

Hvorfor har noen høyere livskvalitet enn andre?

Velvære instrumenter fremste oppgave har vært å belyse hvilke forhold i storsamfunnet, familie og arbeidsliv som fremmer og hemmer det enkelte menneskes livskvalitet.

Instrumenter

Instrument som har vært brukt i mange år er psykodrama og akupunktur

Med denne behandlingsmetoden har man kombinert det mentale og fysisk helse.

Om psykodrama

Psykodrama er en kreativ metode som har en terapeutisk virkning.

Kjernen i psykodrama som metode er å sette bestemte roller og situasjoner fra eget liv i scene.

Ved å gå tilbake til det som engang skjedde og bearbeide det, vil det skje en bevisstgjøring og da kan en endring skje og ”nye” roller, vi kan da begynne å spille i vårt eget liv.

Når vi forstår oss selv og våre roller, kan vi også forstå det som skjer mellom individene. Psykodrama som metode gjør at vi forstår det samspillet eller mangel på samspill i relasjonene i en gruppe og dette gir oss dermed innsikt og forståelse for gruppeprosesser.

Et psykodrama kan være en enkeltstående scene, eller et lengre drama med flere ulike scener som iscenesettes og utforskes i det tempo som protagonisten er komfortabel med.

Førstegangskonsultasjon – (1,5 - 2 timer) 1500kr

Oppfølgende behandling – (60 min)   700kr

Om Akupunktur

Akupunktur (fra latin acus, 'nål', og punctio, ‘stikk'), det vil si er en gammel behandlingsmetode som sammen med blant annet urtemedisin og qi gong utgjør «den tradisjonelle kinesiske medisinen».

Akupunktur er den alternative behandlingsmetoden som har fått størst grad av aksept innen moderne, vestlig medisin.

Anvendelse og effekt av akupunktur

akupunktur brukes av utøvere i dag på pasienter med ulike smertetilstander, kvalme, angst, allergi, fordøyelsesplager, søvnproblemer og infertilitet.

Akupunktur brukes i en viss grad innenfor det etablerte helsevesenet som supplement til eksisterende behandlingsmetoder, i behandling av ulike smertetilstander, og som smertelindring til fødende kvinner.

Behandlingsmetode

Behandling med akupunktur omfatter intervju og diagnostikk, livsstilsråd og individuelt tilpasset behandling med nåler. Pasienten ligger i ca. 20 minutter med nåler i kroppen. Nålene bearbeides gjerne manuelt ved at de dreies inntil pasienten kjenner det en utøver

vil kalle «de qi», eller nålefølelse. Dette er en sprengende følelse i vevet som stråler ut fra selve nålen og skiller seg fra vanlig stikksmerte.

Bivirkninger

Akupunktur er ansett som trygg behandling i hendene på kompetente utøvere. Bivirkninger er sjeldne og av forbigående karakter.

Førstegangskonsultasjon – (1,5 - 2 timer) 1000kr

Oppfølgende behandling – (60 min)   700kr

Kosmetisk akupunktur

Målet med kosmetisk akupunktur er å bedre sirkulasjon og å øke kollagen og elastinproduksjonen like under huden. Dette gir et løft og en fin glød i huden ved å fylle ut rynker og ujevnheter. Behandlingen kan også føre til reduksjon av eventuelle lokale betennelser i huden.

Behandlingen gir økt velvære, og en hud som både kjennes og ser yngre ut - helt uten bivirkninger!

Første konsultasjon og behandling varer ca 1,5 -2 timer.

For best resultat anbefales det vanligvis 10-12 behandlinger.

Førstegangskonsultasjon – (1,5 - 2 timer) 1000kr

Oppfølgende behandling – (60 min)   700kr

FEELGOOD
, click to open in lightbox
forstår det samspillet
, click to open in lightbox
enkeltstående scene
, click to open in lightbox
forståelse for gruppeprosesser
, click to open in lightbox
urtemedisin
, click to open in lightbox
individuelt tilpasset behandling
, click to open in lightbox
«de qi», eller nålefølelse
, click to open in lightbox
kosmetisk akupunktur er å bedre sirkulasjon
, click to open in lightbox